#vissteduat?1 min read

Did you knowRasjonelle beslutninger finnes dessverre ikke! De beslutningene du tar nå er basert på informasjon du innhenter der og da. Men den informasjonen kan være feil i etterkant.