HR-yrket, kun for kvinner?2 min read

Er HR-yrket kun for kvinner? Det er hvertfall min oppfattelse.

Kall meg kjedelig eller «nerd», men jeg er synes det er høyest interessant å lese rapporter om kjønnsfordelingen i de forskjellig yrkesgruppene i Norge. Skjermdumpen under illustrerer et utdrag av utdanning.no sin presentasjon av grunndata fra arbeidsgiver- og arbeidsttakerregisteret. Her kan du se kategorien «Personalsjef», som på utdanning.no kategoriseres som HR-sjef. 62% av personalsjefene (HR-sjefene) i Norge er kvinner, som da tilsvarer 38% menn med samme tittel. Tall fra landets første rene HR-studie hos Høyskolen Kristiania i Oslo fra 2016 viser at kvinneandelen på deres studie er hele 78%! – les om det hos HR Norge her.

Skjermdump fra Utdanning.no/likestilling

Tallene taler for seg – HR-yrket ER for kvinner. Jeg ønsker ikke å kommentere likestilling i arbeidslivet for menn og kvinner, for den diskusjonen er enkel, -det finnes rett og slett ikke. Du kan på samme liste se ekstremt mange yrker der menn er overrepresentert og disse er lønnsledende i arbeidsmarkedet, for ikke å nevne at lønnsforskjellene i de forskjellige yrkene også er ujevne mellom kvinner og menn. Det som interesserer meg er hvorfor HR-yrket er så kvinnedominert.

Men hva betyr egentlig det at HR-yrket er for kvinner? Det antydes til at mange kvinner «tiltrekkes» mer til de «myke» verdiene i arbeidslivet. Men er HR-yrket mer «mykt» enn andre yrker og er det sant at flere kvinner enn menn tiltrekkes til de myke verdiene i arbeidslivet? HR-avdelingene i mange selskaper har historisk blitt en avdeling der medarbeidere skal få lov til å klage til eller et sted der de kan «avlaste» sine bekymringer. HR-avdelinger har i dag naturligvis veldig mange andre funksjoner også, men dessverre tror jeg at stereotypene har vunnet her også, i likhet med hvordan andre yrker nærmest er 99% mannsdominerte. Det er nemlig en lang historie med kategorisering av kjønn i de forskjellige yrkene som motarbeider en jevnere fordeling.

Jeg ser på det som en selvfølge at HR-avdelinger innehar de myke verdiene, men samtidig skal andre avdelinger også inneha denne verdien som er så viktig. I motsetning mener jeg at HR-avdelingen ikke KUN skal pleie de myke verdiene i selskapet. En slik avdeling bør fungere som en business partner for å nå de felles målene som er satt i selskapet, uansett om det er nye salgsmål, nye/endrede pris-strategier, employee branding, social selling osv. Vi må skifte fokuset fra «omsorgsavdelingen» til en strategisk partner som bør ha like forretningsorienterte KPI`er som alle andre avdelinger. Altså bør forventningen om resultater ligge like høyt i HR-avdelinger som andre avdelinger.

Dette belyser selvsagt en liten del av problemstillingen som vi står ovenfor i dag og det er etter min mening på tide at vi endrer fokuset vekk fra personalklager og kun myke verdier til utvikling, kompetanseheving og resultatsfokus.