#vissteduat?1 min read

 

Did you know
….. gjennomsnittelig bruker du 5,000 ord hver dag – men, nærmere 80% av bruken er «selv-snakk» (snakk til en selv).