Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231 Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231 Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231 Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231

Tillit3 min read

Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231 Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231

 

Skriv dette ordet baklengs;

tillit

Forandret det seg? Morsomt? Egentlig ikke. Jeg synes nå selv at dette var morsomt. Ikke bare er det morsomt, men det illustrerer et viktig poeng i arbeidslivet.

Uansett hvor vi leter får vi vite at tillit på arbeidsplassen er viktig. Ok, men hvorfor?  Er tillit viktig på arbeidsplassen fordi det står noen ord om tillit i personalhåndboken? Er det viktig fordi vi har tillitsverv i organisasjoner? Eller er det viktig fordi det er et positivt ladet ord? Når det står «tillitsfull» i en attest/referanse er det alltid betryggende for neste arbeidsgiver. Etter min mening er det ingen av disse delene.
Se for deg at du får i oppgave å ha det fulle ansvaret for en stor rekrutterings-prosess i organisasjonen du arbeider for. Du utformer planen for rekrutteringen og involverer de som trengs i prosessen og delegerer oppgaver i henhold til planen. Halvveis inn i prosessen er lederen din uenig i planen og endrer denne etter hva lederen selv mener er korrekt. Du har fra starten fått det fulle ansvaret for prosessen. Dette betyr i enkle trekk at lederen din ikke hadde tillit til at utfallet for din plan ville vært bra. Det er også mulig å snu på dette. Se for deg at du ønsker å bli mer utfordret i arbeidshverdagen og i den anledning blir du og din leder enige om at du blir organisasjonens nye opplæringsansvarlige. Du følger ikke disse arbeidsoppgavene opp i hverdagen og har ingen klar plan for de nye medarbeiderne etter gjentatte samtaler med din leder. Burde du da fortsatt få den tilliten av din leder å være opplæringsansvarlig?

Høna eller egget?

Skal arbeidsgiver stole 100% på arbeidstaker med arbeidsoppgavene i et nytt arbeidsforhold? Eller skal arbeidstaker gi 100% i alle arbeidsoppgavene selv om arbeidsgiver ikke viser tillit i arbeidsforholdet? Hvor/hvem starter tillit på arbeidsplassen? Kom høna eller egget først?
I en fjern fortid (?) der de fleste organisasjoner var bygget opp i rigide hierarkiske strukturer var tillitsforholdet mer ensformet. Organisasjoner har i senere tid fått flatere strukturer med flere såkalt fagarbeidere/spesialister, der avstanden mellom ledere og medarbeidere har blitt kortere. Bedre forklart har beslutningsmyndigheten i organisasjoner blitt mer desentralisert enn tidligere. Dette utgjør at vi «må» stole mer på hverandre i arbeidshverdagen nå når det kommer til oppgavene som skal utføres. At vi blir «tvunget» til å stole mer på hverandre i arbeidshverdagen gjør tillitsforholdet på arbeidsplassen til et enda mer viktig tema nå enn før. Vi mennesker er ikke skapt til å stole 100% på hverandre uten relasjoner. Relasjoner skapes over tid og de skapes gjerne fortere gjennom samarbeid om felles oppgaver. Sunne og positive relasjoner er nok også noe som er en forutsetning i tillits-spørsmålet. Tillitsforholdet på arbeidsplassen er derfor like kompleks som enkelt der de involverte har mange fallgruver og muligheter for å skape bedre resultater gjennom å gi hverandre tillit i arbeidshverdagen.

Uten høna finnes ikke egget og uten egget finnes ikke høna! Tillit skapes derfor i samhandling og ikke momentant men med handling over tid.