Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231 Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231 Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231 Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231

Lærer vi av tabber?3 min read

Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231 Warning: Undefined variable $handle_code in /customers/3/4/2/behroozmal.com/httpd.www/wp-content/plugins/click/tm-click-to-tweet.php on line 231

mistake

Artikkelen E24 skrev, om 3 toppledere i norsk næringsliv og tabber de har gjort, er utrolig spennende lesing. Det mest spennende er uten tvil å lese konkret om tabbene de har utført. Samtidig som dette vekker interesse hos meg, vekker det også mange spørsmål. Spørsmålene er vanligvis rettet mot lederens personlige attributter, som ;
Lærer vi virkelig av tabbene våre og forandrer det som skapte tabben?
Kan mennesker virkelig forandre personlige egenskaper som skaper roten til tabbene?
Det er da viktig å se på hvorfor tabber oppstår, som ikke er så innlysende slik det til vanlig virker.

Begrenset rasjonalitet («Bounded Rationality»)

Se for deg at du og samboeren din skal kjøpe et hus sammen. Dere innhenter informasjon om lånemuligheter hos flere banker slik at dere kan ta en informert beslutning for lånet dere skal kunne betjene over lang tid. Rasjonelt sett velger dere en bank med lav rente med produkter som passer deres livssituasjon. Tankegangen om «rasjonelle» beslutninger virker derfor innlysendende?
Det er mange faktorer som kan spille inn slik at dere i fremtiden forstår at den rasjonelle beslutningen dere fattet opprinnelig var feilaktig. Renten forandrer seg, en mister jobben, utroskap i forholdet, området der dere kjøpte hus faller i verdi, dødsfall, huset dere kjøpte hadde mangler og feil, globale økonomiske konjukturer osv.  Derfor var beslutningen dere fattet ikke lenger rasjonell?

Beslutninger som taes i organisasjoner av beslutningstakere vil derfor også alltid være begrenset grunnet umuligheten av å kunne forutse fremtiden. De menneskelige aspektene er også en stor faktor å ta i betraktning når det kommer til beslutninger. Årsak – virkning er sjeldent en realitet hos mennesker.
Derfor blir spørsmålet jeg stilte; «lærer vi virkelig av tabbene våre og forandrer det som skapte tabben?» -mer komplekst.
Tabber som er gjort skyldes mennesker, men bildet er så mye større og komplekst. For å kunne se det større bildet må man skape relasjoner med mennesker slik at bildet blir «klarere». Det har ingen nytte å se tilbake på tabber uten å kunne forstå eller å ha nok selvinnsikt til å se det store bildet som inneholder flere aspekter.


Tabber skapes ikke alene!

…Ja naturligvis, jeg ville snu og endre og få bedre resultater, men jeg gikk for fort frem og fikk sterke reaksjoner på det. –Bente Hagem

Det å kunne forstå hvorfor denne tabben ble gjort, er det vi kan lære av. Forståelsen i etterkant av denne tabben er nettopp der lærdommen ligger;

– Hva gjorde hun for å få med seg andre i endringene?
– Kommuniserte hun tydelig hva som skulle endres?
– Hvorfor skal det endres?
– Hvor endringsvillig er organisasjonen?
– Hvilken verktøy tok hun i bruk?

Disse spørsmålene er da overraskende mer riktige å stille enn de innlysende spørsmålene om lederens personlige attributter. Derfor er det flere faktorer som spiller inn for å kunne lære av tabbene. Kommunikasjonen, endringsvillighet, ledere, mellomledere, medarbeidere, personlige motiver på jobb og ikke minst markedet organisasjonen befinner seg i.
Grunnlaget for tabben kan heller formuleres slik;